Mieszkańcy sołectwa Tworowice i Ochotnik proszeni są o wpłaty III raty podatków (t.j. do dnia 15 września 2022 roku) do kasy tutejszego urzędu lub na rachunek bankowy:

33 8988 0001 0000 0018 8447 0004.