Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje, że w dniu 26.07.2022 r. w godz. 09.00 - 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Granice od posesji nr 2 do nr 14 oraz od posesji nr 71 do nr 84. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest budową zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Radomsko - Strzelce Małe.

ZABEZPIECZ SIĘ PRZED WICHURĄ. PODCZAS: wyłącz gaz i prąd, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru, PRZED: usuń przedmioty, które porwane przez wiatr mogą być zagrożeniem, zamknij okna i drzwi, naładuj telefon komórkowy, zostań w domu jeśli możesz, poszukaj bezpiecznego schronienia, nie zatrzymuj się pod drzewami PO: pomóż rannym i poszkodowanym, zrób zdjęcia zniszczeń, mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania, poinformuj służby o niebezpiecznych zdarzeniach. RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, rcb.gov.pl @rzadowecentrumbezpieczenstwa @rcbgovpl

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 59 wydanego o godz. 12:07 dnia 18.07.2022

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 14:35 dnia 20.07.2022 do godz. 20:00 dnia 23.07.2022
Przebieg Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę od 31°C do 34°C, w czwartek od 33°C do 36°C, w piątek i sobotę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Przedłużenie czasu ważności oraz aktualizacja przebiegu zjawiska.
Godzina i data wydania godz. 14:35 dnia 20.07.2022

Do pobrania:

Poradnik - Jak przygotować się na upały (PDF)

ZABEZPIECZ SIĘ PRZED WICHURĄ. PODCZAS: wyłącz gaz i prąd, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru, PRZED: usuń przedmioty, które porwane przez wiatr mogą być zagrożeniem, zamknij okna i drzwi, naładuj telefon komórkowy, zostań w domu jeśli możesz, poszukaj bezpiecznego schronienia, nie zatrzymuj się pod drzewami PO: pomóż rannym i poszkodowanym, zrób zdjęcia zniszczeń, mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania, poinformuj służby o niebezpiecznych zdarzeniach. RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, rcb.gov.pl @rzadowecentrumbezpieczenstwa @rcbgovpl

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 12:00 dnia 19.07.2022 do godz. 20:00 dnia 21.07.2022
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 18°C, tylko w nocy ze środy na czwartek od 18°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 12:07 dnia 18.07.2022

Do pobrania:

Poradnik - Jak przygotować się na upały (PDF)

dozynki

Weekend na wsi  pełen smaku atrakcji konkurs wojewódzki. Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie. Ideą jest popularyzacja wypoczynku na wsi oraz promocja interesujących miejsc, obiektów, gospodarstw charakteryzujących się wyjątkowym klimatem, kultywujących lokalne tradycje i smaczną, regionalną kuchnię. Atrakcyjne nagrody czekają ! Pula nagród to 40 000 zł Kategorie konkursowe: Weekend pełen atrakcji i smaku I miejsce 10.000 zł, Aktywny weekend na wsi I miejsce - 3.000 zł, Smaczny weekend na wsi I  miejsce - 3.000 zł. Termin przesyłania zgłoszeń do 5 września 2022 r. Szczegóły dotyczące konkursu: www.lodzkie.ksow.pl, organizator Województwo Łódzkie

Placówka Terenowa KRUS w Radomsku apeluje: Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym W okresie wakacji dzieci potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym to najważniejsze zadanie, przed którym stają rodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, gdy intensywne prace polowe pochłaniają czasu do-stępnego rolnikom. W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia pra-cujących i mieszkających w nich osób. Są to liczne czynniki szkodliwe: fizyczne (przejechanie i uderze-nie przez maszyny i urządzenia w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami, porażenie prądem, utonięcie w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, pożary), biologiczne (zakażenie chorobami odzwie-rzęcymi, pokąsanie przez owady), chemiczne (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami, lekami weterynaryjnymi, paliwami). Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków z udziałem maszyn – kombajnów, pras i przyczep transportowych, których ofiarami padają również najmłodsi mieszkańcy wsi. O tej porze roku większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszka-nia. Zdarza się również, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Należy pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki może skończyć się groźnymi wypadkami powo-dującymi negatywne i nieodwracalne następstwa dla ich życia, zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psy-chicznego. Dzieci bawiące się bez nadzoru ze strony dorosłych bardzo często wynajdują sobie miejsca niebez-pieczne, grożące upadkiem (silosy, strychy) lub przejechaniem (plac manewrowy). Aby nie dochodziło do tragicznych wypadków, warto przygotować w gospodarstwie miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci – plac zabaw – ogrodzony i zlokalizowany w zacisznym i dogodnym do nadzoru miejscu gospo-darstwa. Ważna jest również edukacja najmłodszych. Na terenie województwa łódzkiego KRUS prowadzi wiele działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie, jakie zagrożenia czyhają na nie w gospodarstwach rolnych. Pogadanki i konkursy w szkołach realizowane są na terenie całego powiatu radomszczańskiego. Przypominam, że w roku bieżącym Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolni-ków zawarł z AGRO Ubezpieczeniami TUW kolejną umowę grupowego ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników (do ukończenia 16. roku życia), pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Polisa ta chroni ubezpieczonych na terenie całego świata, przez całą dobę. Szcze-gółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej www.fsusr.gov.pl a także pod numerem infolinii: (48) 370 43 21. Informując o możliwości skorzystania z ubezpieczenia NNW dzieci rolników życzę jednak, by nigdy nie było to konieczne, by dzieci przebywające w Państwa gospodarstwach zawsze były bezpieczne. Zapraszam ponadto do zapoznania się z apelem Wojewódzkiej Komisji ds. bhp w rolnictwie, który znajduje się na odwrocie tego listu Tomasz Nowicki Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

W związku ze zbliżającym się okresem wakacji i nasileniem letnich prac potowych zwracamy się do Państwa z następującym apelem: Każdego roku dzieci pomagające swym rodzicom w gospodarstwie są narażone na utratę zdrowia, a niekiedy nawet życia. Czy na pew¬no robimy wszystko, by chronić nasze dzieci przed zagrożeniami? ‘ Chrońmy nasze domy i rodziny przed nieszczęściem, zanim będzie za późno! Zróbmy wszystko, aby ten czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej z winy dorosłych - z powodu braku ich wyobraźni, odpowiedzialności, pośpiechu, nieuwagi i zmęczenia. Zwracamy się do wszystkich rodziców i opiekunów o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu. Apelujemy, by nie powierzać dzieciom prac, które przerastają ich siły i możliwości! Nie narażajmy naszych dzieci na wypadek! Zapewnijmy najmłodszym opiekę i bezpieczne miejsce zabawy! Bądźmy mądrzy i przezorni przed szkodą, a nie po szkodzie! Przestrzegając przed zagrożeniami, życzymy zarazem wszystkim dzieciom udanych i bezpiecznych wakacji, zaś rolnikom - dobrych plonów, sprzyjającej pogody i bezwypadkowych żniw. Członkowie Wojewódzkiej Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi, Łódź, czerwiec 2022 r.

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania - Zarząd LGD BUD-UJ RAZEM ZAPRASZA na otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM Gmina Będków - Gmina Budziszewice - Gmina Dobryszyce - Gmina Czarnocin - Gmina Gomunice - Gmina Grabica - Gmina Gorzkowice - Gmina Kamieńsk - Gmina Kodrąb - Gmina Ksawerów - Gmina Łęki Szlacheckie - Gmina Masłowice - Gmina Moszczenica - Gmina Pabianice - Gmina Ręczno - Gmina Rozprza - Gmina Rzgów - Gmina Tuszyn - Gmina Ujazd - Gmina Wola Krzysztoporska PROGRAM 1. Diagnoza obszaru - identyfikacja zasobów lokalnych. 2. Analiza mocnych i słabych stron oraz szanse i zagrożenia. 3. Analiza potrzeb rozwojowych obszaru. 4. Określenie celów strategii. 5. Wypracowanie wniosków końcowych. PRZYJDZ NA SPOTKANIE I ZDECYDUJ O KIERUNKU ROZWOJU OBSZARU LGD BUD-UJ RAZEM TERMIN MIEJSCE 15.07.2022r. godz. 09:00 - 12:00 Gminna Biblioteka Publiczna, Strzelce Małe 33, 97-515 Strzelce Małe