„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…” Z głębokim smutkiem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Krzysztofa Owsikowskiego - Prezesa OSP Masłowice. Łącząc się w bólu i modlitwie, składamy kondolencje, wyrazy współczucia Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom. Prezes Zarządu Gminnego OSP w Masłowicach Bogusław Gontkowski Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP Jacek Nowak