W związku z zawiadomieniem Powiatowego Inspektora Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim o wystąpieniu ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gminy Łęki Szlacheckie informujemy, że na podstawie art. 46 ust.3 pkt. 1, pkt. 3lit. B, pkt. 4, pkt. 5a, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz..U. z 2020 r. poz. 1421 i z 2022 poz.1570), w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie pasiecznym w miejscowości Ręczno, gmina Ręczno, powiat piotrkowski, w województwie łódzkim ogniska zgnilca amerykańskiego – choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania zostało wydane Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów na tym obszarze.

Według w/w Rozporządzenia  teren gminy Masłowice, miejscowości Ochotnik i Kalinki zostały określone jako obszar zapowietrzony, na którym nakazuje się:
1) posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
2) wykonanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 
oraz zakazuje się:
1) organizowania targów lub wystaw pszczół;
2) przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.