Informujemy, że zmianie ulega bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Masłowice oraz jednostek organizacyjnych gminy na:
Bank Spółdzielczy w Przedborzu, ul. Mostowa 31, 97-570 Przedbórz..

W związku z powyższym wpłat dochodów m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na poniższy rachunek:
38 8988 0001 0000 0018 8447 0011.

Rachunek bankowy właściwy do opłaty za odpady komunalne:
27 8988 0001 0000 0018 8447 0015.