Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 maja 2023 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia w 2023 roku.