Wójt Gminy Masłowice informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą Nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku wyznaczyła termin wyborów do izb rolniczych na dzień 24 września 2023 r. w godzinach od 8.00 -18.00-tej.

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

  1. głoszenie kandydata,
  2. oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
  3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233§1Kk,
  5. listę osób popierających kandydaturę zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia.

 Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć dnia 04.09.2023 r. w godz. 10.00-14.00 do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 104 w siedzibie Urzędu Gminy Masłowice pok. Nr 4.

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski