Gmina Masłowice zrealizowała w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 operację pn. „Doposażenia budynków OSP w Kraszewicach, Korytnie, Bartodziejach oraz świetlicy wiejskiej w Ochotniku”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 110 977,98 zł. w tym:

- dofinansowanie 61 402,00 zł

- wkład własny 49 575,98 zł

Gmina Masłowice w ramach projekty doposażyła budynki OSP w Kraszewicach, Korytnie, Bartodziejach oraz świetlicę wiejską w Ochotniku

W ramach zadania zakupiono:

  1. Budynek OSP Kraszewice: kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, taboret gazowy, patelnie elektryczną, okap kuchenny, zmywarkę, regał magazynowy, warnik na wodę oraz stół roboczy ze stali nierdzewnej
  2. Budynek OSP Bartodzieje: klimatyzatory szt. 3, ekspres do kawy
  3. Budynek OSP Korytno – klimatyzator, patelnia elektryczna, ogrodzenie działki panelami
  4. Budynek świetlicy wiejskiej w Ochotniku: ekspres do kawy, laptopy, stoliki, krzesła, telewizor, szafka łazienkowa z umywalka i kranem, szafka łazienkowa (słupek), kosze na śmieci, stół do Cymbergaja.
  • 01
  • 02
  • 03