Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację tegorocznej edycji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”, którego celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Rezerwa w wysokości 12.000.000 zł (w skali całego kraju) zostanie rozdysponowana na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe na terenie województw. Podobnie jak w ubiegłym roku rezerwa przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć w ramach następujących celów szczegółowych:
Cel nr 1 – Wzmacnianie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
Cel nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Każde województwo zobowiązane zostało w ramach naboru wniosków do przekazania maksimum 12 projektów, których realizacja w 2024 roku efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach Programu. Maksymalna kwota dofinansowania na 1 projekt wynosi 100.000 zł.

Propozycje projektów należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca br. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (proszę jednocześnie o przekazanie wersji edytowalnych dokumentów). Jednocześnie informuję, że dokumenty złożone do ŁUW w Łodzi po 1 marca br. nie zostaną uwzględnione w naborze.

Załączniki:

Uchwała Nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (DOCX)

Załącznik do uchwały Nr 172 Rady Ministrów – „Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (DOCX)

Formularz wniosku o dofinansowanie (DOC)