Wójt Gminy Masłowice informuje, że planowana jest bezpłatna zbiórka folii rolniczych. Folie rolnicze zostaną odebrane przez firmę P.P.H.U. „KORNEX” KORNELIA MRÓZ.
Zbiórką objęte są folie rolnicze czarne, białe, folie po sianokiszonce, worki po nawozach oraz opakowania typu Big Bag (siatki i sznurki nie będą odbierane). Odpady powinny być posegregowane. Odpady zanieczyszczone ziemią, słomą nie będą odbierane. Transport oraz rozładunek odpadów do kontenera we własnym zakresie. O dacie, godzinie i miejscu zbiórki zostaniecie Państwo wcześniej poinformowani (prawdopodobnie będzie to w terminie 1-5 kwietnia 2024 r.).
Prosimy o informację dotyczącą ilości odpadów, które podlegałyby zbiórce do 31.03.2024 r. (dane te są konieczne, aby zbiórka mogła się odbyć).
Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Masłowice, pok. 6 lub telefonicznie 44 787 46 25 w godzinach pracy Urzędu.
 
Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski