Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku informuje, iż w dniu 1 grudnia 2021 r. opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2110 z dnia 30 listopada 2021 r. na podstawie, którego gminy:  Przedbórz, Masłowice, Żytno i Wielgomłyny w powiecie radomszczańskim weszły w OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI I (niebieski) czyli dawną strefę ochronną „żółtą”.

W związku z tym, posiadacze świń, których siedziby stad znajdują się na w/w obszarze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji oraz:

1. Zgłaszania w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 2 dni:

•    Uboju zwierzęcia gospodarskiego,

•    Zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,

•    Faktu oznakowania świń urodzonych w gospodarstwie oraz podania ilości oznakowanych zwierząt.

2. Niezwłocznego informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń w gospodarstwie oraz planowanego uboju gospodarczego.

Przedmiotowych zgłoszeń można dokonać w następujący sposób:

  • Osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku przy ul. Wilsona 21A, 97 – 500 Radomsko w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, lub
  • Telefonicznie pod numerem telefonu 44-682-44-24 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.