KOMUNIKAT

Wójt Gminy Masłowice informuje, że zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego uruchamia bezpłatny dowóz pasażerski w dniu 09 czerwca 2024 r. dla wyborców Gminy Masłowice, ujętych w spisie wyborców.

W dniu wyborów będą trzy autobusy dowożące mieszkańców gminy do lokali wyborczych. Autobusy kursować będą dwa razy w ciągu dnia wyborczego, jeden do południa drugi po południu.

Szczegóły godziny odjazdów autobusów z poszczególnych miejscowości przedstawia rozkład jazdy zamieszczony poniżej. 

Wójt Gminy Masłowice

Edyta Majchrowska

autobusy 1

autobusy 2

autobusy 3