1. Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński uruchomił dwa punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy w województwie łódzkim na Dworcu Łódź Fabryczna (za kasami w drodze na perony) oraz na Dworcu Łódź Kaliska (hala główna między kasami a wyjściem na perony) działające w godzinach 8:00 - 20:00. Na uchodźców czekają tam służby wojewody i wolontariusze z informacjami dotyczącymi schronienia, wyżywienia, pomocy medycznej oraz wsparcia z załatwianiem wszelkich formalności. Uruchomiona została również specjalna infolinia informacyjna dla obywateli Ukrainy: nr tel. 42 664 10 81.

2. Niezależenie od ww. punktów został utworzony punkt informacyjny na terenie powiatu radomszczańskiego. Mieści się on w Hali Sportowej przy ulicy Świętej Jadwigi Królowej 20 (nr telefonu: 44 685 44 17). W miejscu tym obywatele Ukrainy będą ewidencjonowani po wypełnieniu specjalnej ankiety. Dzięki temu znane będą nie tylko ich dane osobowe, dane kontaktowe, ale także potrzeby i miejsca pobytu. Dodatkowo będą przechodzić testy na obecność koronawirusa.

3. Obywatele Ukrainy chcący otrzymać ochronę międzynarodową powinni zgłaszać się bezpośrednio do Placówki Straży Granicznej w Łodzi, ul. Maczka 35, tel.: 42 689 38 40.

4. Z kolei osoby chcące otrzymać zezwolenie na pobyt stały lub czasowy powinny kontaktować się w sprawie wprost z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 103, tel. 42 664 17 97.

5. W przypadku pozyskania deklaracji udzielenia schronienia uchodźcom z Ukrainy przez osoby prywatne na terenie miasta/gminy, właściwe terytorialne ośrodki pomocy społecznej powinny dokonać sprawdzenia warunków lokalowych ww. miejsca. Taki sam schemat postępowania obowiązuje w sytuacji, gdy obywatele Ukrainy już zamieszkali u osób chcących im pomóc udzielając zakwaterowania.