Project Support Facility (PSF) ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030.

W ramach PSF finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego (bezpieczny i stabilny region; zrównoważony i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna), oraz dotyczące m.in.:
- zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień;
- wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości („Green Entrepreneurship”);
- innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dotyczących udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2022 zostanie przeprowadzony w terminie 14 lutego - 31 marca 2022 r. Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf