Zgłaszasz i budujesz #DomBezFormalności Dowiedz się więcej na: www.dombezformalnosci.gov.pl Co zyskujesz, budując #DomBezFormalności? czas i pieniądze dzięki temu, że dokumenty możesz złożyć online, samodzielność – to Ty decydujesz, czy chcesz budować z kierownikiem i dziennikiem budowy czy bez, nawet do 100 m kw. powierzchni użytkowej przy racjonalnym rozplanowaniu układu jednorodzinnego domu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, co najważniejsze, zyskujesz własny dach nad głową. A gdy zmienią się Twoje plany życiowe, możesz go sprzedać, wynająć lub przepisać na inną osobę

Jak skorzystać z programu w 3 krokach? Skompletuj dokumentację. Podstawowe dokumenty to: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od gminy. Do dokumentów dołącz oświadczenie o tym, że: budujesz dom dla swoich własnych potrzeb mieszkaniowych, przejmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie zatrudnisz kierownika budowy potwierdzasz złożenie kompletu dokumentów, Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl. Złóż dokumenty do starosty lub prezydenta miasta. Możesz zrobić to na kilka sposobów: przesłać je pocztą do urzędu, złożyć osobiście w urzędzie, złożyć online na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl. Zgłoś powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, kiedy zamierzasz rozpocząć budowę. Możesz to zrobić tradycyjnie lub online na e-budownictwo.gunb.gov.pl. Teraz, nie czekając na odpowiedź z urzędu, możesz rozpocząć budowę swojego domu! Każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna. Jedynym warunkiem jest, by dom zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy: jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje, dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe, dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy: parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m, i wysięg wsporników do 2 m. Możesz zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki. Dom bez formalności, czyli jaki? Kto może skorzystać z programu?