Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Czerniak - program profilaktyki nowotworów skóry dla mieszkańców województwa łódzkiego”, które odbędzie się on-line w środę 22 czerwca 2022 r. w godz. 12:30 – 13:30.

Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie z udziałem przedstawicieli Departamentu EFS w Perspektywie 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Celem webinarium jest omówienie dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Spotkanie informacyjne skierowane jest do:

- jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz utworzonych przez nich podmiotów,

- podmiotów wykonujących działalność leczniczą wskazanych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

- instytucji naukowych,

- jednostek badawczo-rozwojowych,

- organizacji pozarządowych,

- podmiotów ekonomii społecznej, legitymujących się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5509-webinarium-pn-czerniak-program-profilaktyki-nowotworow-skory-dla-mieszkancow-wojewodztwa-lodzkiego klikając przycisk Weź udział”.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pod nr tel. 44 633 34 63.

Do pobrania:

Plakat webinarium (PDF)

Program webinarium (PDF)