Akcja informacyjno-edukacyjna Bezpieczna Woda. Pamiętaj! Kąp się tylko w miejscach strzeżonych. Stosuj się do regulaminów kąpielisk i poleceń ratowników wodnych. Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Radomsku organizuje w dn. 07.06.2022 r. na terenie gminy Masłowice coroczną akcję zbiórki elektroodpadów w zamian za sadzonkę.
Zbiórka na terenie gminy Masłowice odbędzie się w godzinach:
10:00-11:00 w Przerębie (Plac Szkolny)
11:30-12:30 w Masłowicach (Plac przed OSP)
13:00-14:00 w Kraszewicach (Plac przed OSP)

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego - wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują dla dobra lokalnej społeczności - pracownikom Urzędu Gminy Masłowice, jednostek organizacyjnych, radnym oraz Naszym koleżankom i kolegom z innych gmin pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, wytrwałości i satysfakcji w realizacji zadań samorządowych, aby Wasze wysiłki były zawsze zauważone i doceniane. Wójt Gminy Masłowice - Bogusław Gontkowski

 

Zgłaszasz i budujesz #DomBezFormalności Dowiedz się więcej na: www.dombezformalnosci.gov.pl Co zyskujesz, budując #DomBezFormalności? czas i pieniądze dzięki temu, że dokumenty możesz złożyć online, samodzielność – to Ty decydujesz, czy chcesz budować z kierownikiem i dziennikiem budowy czy bez, nawet do 100 m kw. powierzchni użytkowej przy racjonalnym rozplanowaniu układu jednorodzinnego domu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, co najważniejsze, zyskujesz własny dach nad głową. A gdy zmienią się Twoje plany życiowe, możesz go sprzedać, wynająć lub przepisać na inną osobę

Jak skorzystać z programu w 3 krokach? Skompletuj dokumentację. Podstawowe dokumenty to: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od gminy. Do dokumentów dołącz oświadczenie o tym, że: budujesz dom dla swoich własnych potrzeb mieszkaniowych, przejmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie zatrudnisz kierownika budowy potwierdzasz złożenie kompletu dokumentów, Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl. Złóż dokumenty do starosty lub prezydenta miasta. Możesz zrobić to na kilka sposobów: przesłać je pocztą do urzędu, złożyć osobiście w urzędzie, złożyć online na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl. Zgłoś powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, kiedy zamierzasz rozpocząć budowę. Możesz to zrobić tradycyjnie lub online na e-budownictwo.gunb.gov.pl. Teraz, nie czekając na odpowiedź z urzędu, możesz rozpocząć budowę swojego domu! Każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna. Jedynym warunkiem jest, by dom zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy: jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje, dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe, dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy: parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m, i wysięg wsporników do 2 m. Możesz zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki. Dom bez formalności, czyli jaki? Kto może skorzystać z programu?

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na: Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, kiedy: 16 maja 2022 r. godz. 11:30 -14:00, gdzie: Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko, Zgłoszenia: GPILodz@lodzkie.pl, Kontakt: 42 663 31 07, Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Informuję, iż z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radomsku organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej: MPI).

W związku z powyższym, zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w formule dyżuru w ramach MPI. Podczas indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawimy możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych a ponadto przybliżymy tematykę PPP oraz możliwości realizowania projektów w tej formule.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 maja br. w godzinach 11.30 – 14.00 w Starostwie Powiatowym w Radomsku (ul. Leszka Czarnego 22). Zachęcamy wszystkich mieszkańców Państwa Gminy do udziału w konsultacjach.