Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

Z głębokim smutkiem i poczuciem ogromnej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Szczepana Kota
Sołtysa Sołectwa Granice

Łącząc się w bólu i modlitwie, składamy kondolencje, wyrazy współczucia
  Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom

Przewodniczący Rady Gminy Masłowice

Mariusz Sarna

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt.  Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest marginalny.

Wójt Gminy Masłowice przypomina, że 15 marca 2022 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.

Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Urzędu Gminy Masłowice lub na wskazany w decyzji podatkowej numer konta bankowego t. j. 33 8988 0001 0000 0018 8447 0004 oraz u sołtysa.

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Urząd Gminy Masłowice uprzejmie informuje, iż został zorganizowany gminny punkt pomocy uchodźcom w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowicach pod adresem Masłowice 84A, 97-515 Masłowice, tel. 44 787 46 01.

Punkt Pomocy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, gdzie obywatele Ukrainy będą ewidencjonowani po wypełnieniu odpowiedniej ankiety.

Dzięki wypełnieniu ankiety znane będą dane osobowe, kontaktowe, a także potrzeby i miejsce pobytu uchodźców. Rejestracja w gminnym punkcie recepcyjnym usprawni koordynacje pomocy, co ułatwi i zapewni bezpieczeństwo uchodźcom.

Zapraszamy wszystkich obywateli Ukrainy przebywających na trenie Gminy Masłowice, którzy przekroczyli granicę państwa polskiego po 24 lutym 2022 r., do wypełnienia ankiety.

Управа ґміни Масловiце люб’язно повідомляє, що в комунальному центрі соціального захисту у Масловiцях за адресою Masłowice 84A, 97-515 Masłowice, тел. 44 787 46 01 організовано комунальний пункт допомоги біженцям.

З понеділка по п’ятницю з 7:30 до 15:00 працюватиме довідкова служба, куди реєструватимуть громадян України після заповнення відповідної анкети.

Після заповнення анкети будуть відомі особисті та контактні дані, а також потреби та місце проживання біженців. Реєстрація в комунальному пункті прийому покращить координацію допомоги, що полегшить та забезпечить безпеку біженців.

Запрошуємо всіх громадян України, які проживають на території ґміни Масловiце, які перетнули кордон Польської держави після 24 лютого 2022 року, заповнити анкету.