Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w projekcie pilotażowym pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach otrzymało dotację w ramach rządowego programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.400,00 zł, a wkład własny 600,00 zł. Łącznie 3 000,00 zł.

W dniu 25 listopada 2021 roku na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Masłowice odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.