Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”. e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow Co to jest CEEB? Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Kto musi złożyć deklarację?  Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Do kiedy złożyć deklarację? dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. 1. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 2. w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. Deklarację można złożyć na dwa sposoby: Jak złożyć deklarację? PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków www.ceeb.gov.pl