Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom placówek oświatowych z terenu Naszej Gminy serdecznie dziękujemy za codzienny trud wkładany w kształtowanie naszych młodych pokoleń. Celem szkoły było zawsze najlepsze przekazywanie wiedzy i wychowywanie dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz ponadczasowych wartości związanych z polską tradycją narodową.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację dzieci i młodzieży.
Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości. Proszę przyjąć także moje najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech pogoda ducha oraz pasja przekazania wiedzy towarzyszy Państwu każdego dnia.
 
Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski