Gmina Masłowice zrealizowała projekt pn.: „Zakup mobilnego podestu estradowego” dla Sołectwa Chełmo.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 12 803,66,00 zł, w tym

  • dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
    w kwocie 12 00,00 zł
  • wkład własny to kwota 803,66 zł
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • tablica