Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać od dnia 9 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, Masłowice 4.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek/ekogroszek, orzech) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.
Paliwa stałe (groszek/ekogroszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Masłowice – w sekretariacie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Do pobrania:

wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe (PDF)

wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe (DOC)

wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe (ODF)