Informujemy, że zmianie ulega bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Masłowice oraz jednostek organizacyjnych gminy na:
ESBANK Bank Spółdzielczy, ul. Tysiąclecia 4, 97-500 Radomsko.

W związku z powyższym wpłat dochodów m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na poniższy rachunek:
75 8980 0009 2030 0000 5664 0001.

Rachunek bankowy właściwy do opłaty za odpady komunalne:
91 8980 0009 2030 0000 5664 0004.