Wójt Gminy Masłowice, przypomina, że 15 listopada 2022 r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.
 
Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Urzędu Gminy Masłowice lub na wskazany numer konta bankowego t.j. 
[od czasu zamieszczenia artykułu nastąpiła zmiana nr konta bankowego Urzędu Gminy Masłowice, nowy numer konta w zakładce Urząd Gminy].
 
Mieszkańcy sołectwa Masłowice proszeni są o dokonywanie wpłat podatku do kasy tutejszego urzędu lub na wskazany rachunek bankowy.