Wójt Gminy Masłowice, przypomina, że 15 listopada 2022 r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.
 
Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Urzędu Gminy Masłowice lub na wskazany numer konta bankowego t.j. 
ESBANK Bank Spółdzielczy 75 8980 0009 2030 0000 5664 0001.
 
Mieszkańcy sołectwa Masłowice proszeni są o dokonywanie wpłat podatku do kasy tutejszego urzędu lub na wskazany rachunek bankowy.