prac socjalny

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

- Jan Paweł II

Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym.
Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
Życzę, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy a nagrodą za Wasz trud i wysiłek był szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie. Życzę zdrowia, siły, wytrwałości, poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także radości z codziennej pracy, oraz przekonania, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski