Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, Masłowice 4.
 
Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek / ekogroszek, orzech) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.
 
Paliwa stałe (groszek / ekogroszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r.
Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Masłowice – w sekretariacie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W przypadku dołączania wniosku jako załącznik do pisma ogólnego na ePUAP plik załącznika także opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.