Gmina Masłowice zrealizowała projekt pn.:„Spędzamy czas na świeżym powietrzu" dla Sołectwa Kraszewice". Całkowita wartość zadania wyniosła: 13 579,96 zł w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12 000,00 zł wkład własny to kwota 1 579,96 zł.

  • IMG_1596
  • IMG_1597
  • IMG_1598
  • IMG_1599
  • IMG_1600