Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać od dnia 27 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, Masłowice 4, na zakup paliwa stałego po 01 stycznia 2023 roku.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek/ekogroszek, orzech, kostka) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 3 tony w terminie po 01.01.2023 r. jeżeli mieszkaniec, który w 1. okresie złożył wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 500 kg), będzie mógł ująć w przyszłym wniosku niewykorzystane kg (czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o niewykorzystane kg). Jednak w żadnym wypadku ilość wnioskowanego węgla nie będzie mogła sumarycznie przekroczyć 3 000 kg.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Masłowice – w sekretariacie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Do pobrania:

Wniosek (format PDF)

Wniosek (format ODT)

Wniosek (format DOC)