W związku z otrzymanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku w sprawie trudnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju oraz wystąpieniem kolejnych ognisk na terenie województwa łódzkiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwracamy się z prośbą o zgłaszanie skupisk podłych ptaków dzikich oraz zabezpieczeniu miejsc ich znalezienia.