laptopy

Otrzymaliśmy już laptopy dla naszych czwartoklasistów.

Zanim jednak uczniowie będą mogli z nich korzystać muszą być dopełnione formalności:

Konieczne jest podpisanie:

a) umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop,

b) protokołu przekazania na własność laptopa

przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Laptopy będą wydawane w Urzędzie Gminy Masłowice, pokój nr 4 według następującego harmonogramu:

Środa, 8 listopada 2023 r.

  • Klasa 4A w godz. 8.00 - 15.00

Czwartek, 9 listopada 2023r.

  • Klasa 4B w godz. 8.00 – 15.00

W celu sprawnego przekazania laptopów proszę o dotrzymanie wyznaczonych terminów.