logo

Gmina Masłowice zrealizowała projekt pn.: „Spędzamy czas na świeżym powietrzu dla Sołectwa Masłowice. Całkowita wartość zadania wyniosła: 13 341,00 zł w tym:

  • dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12 000,00 zł
  • wkład własny to kwota 1 341,00 zł.