W dniu 21 czerwca 2024 r. Pani Wójt Gminy Masłowice Edyta Majchrowska podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chełmo” z Wykonawcą „Sieci Wodne i Kanalizacyjne Bujak Sp. z o.o.”.

Całkowita wartość inwestycji wynosić będzie: 3 906 480,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Masłowice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 500 000,00 zł.