Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

Z głębokim smutkiem i poczuciem ogromnej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Szczepana Kota
Sołtysa Sołectwa Granice

Łącząc się w bólu i modlitwie, składamy kondolencje, wyrazy współczucia
  Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom

Przewodniczący Rady Gminy Masłowice

Mariusz Sarna

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski