soltysi

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa przypadającego w dniu 11 marca wszystkim Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Masłowice 

pragnę złożyć serdeczne podziękowania
i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękuję, za dobrą współpracę, Państwa zaangażowanie i liczne inicjatywy,
które przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców.

Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia,
a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

 

Z wyrazami uznania

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski