Dziękuję za włączenie się w kampanię informacyjną #StopNielegalnejEksploatacji zainicjowaną przez OUG w Kielcach w ubiegłym roku. Niestety w 2021 roku na terenie Państwa gmin odnotowaliśmy nowe przypadki niezgodnego z prawem wydobycia kopalin.

Dlatego w ramach kontynuacji akcji #StopNielegalnejEksploatacji przesyłam kolejne materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad legalnego wydobycia kopalin z prośbą o zamieszczenie ich na stronach internetowych gmin, gminnych mediach społecznościowych jak również na tablicach ogłoszeń lub w inny dogodny sposób masowego przekazu.

Ponownie wyjaśniam, że warunkiem legalności wydobycia piasku lub żwiru jest zgłoszenie zamiaru wydobycia do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na własne potrzeby w ilości do 10 m3 w roku kalendarzowym, z własnej nieruchomości lub uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin od Starosty lub Marszałka Województwa.

Jednocześnie informuję, że dla ułatwienia zgłaszania zamiaru wydobycia do 10 m3 w roku kalendarzowym piasku lub żwiru na tzw. potrzeby własne, na stronie internetowej BIP Wyższego Urzędu Górniczego w zakładce Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach — „Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw”, opublikowaliśmy „Formularz zawiadomienia o zamiarze podjęcia wydobywania (piasków/żwirów) z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej” w wersji Word i PDF.

Dodatkowo wskazuję, że w przypadku niewykrycia sprawcy — podmiotu lub osoby fizycznej prowadzącej działalność bez zgłoszenia lub wymaganej koncesji, stroną postępowania jest właściciel nieruchomości, na której prowadzono nielegalne wydobycie kopalin.

Wyrażam nadzieję, że dołączenie do kampanii informacyjnej #StopNielegalnejEksploatacji w znacznym stopniu wpłynie na wyeliminowanie przypadków eksploatacji bez wymaganej koncesji oraz zapewni legalność wydobywania.