Akcja informacyjno-edukacyjna Bezpieczna Woda. Pamiętaj! Kąp się tylko w miejscach strzeżonych. Stosuj się do regulaminów kąpielisk i poleceń ratowników wodnych. Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób.