W związku z otrzymanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku, który informuje o narastającej ilości przypadków wścieklizny na terenie województwa mazowieckiego, prosimy o  zgłaszania padłych zwierząt bezdomnych oraz padłych zwierząt wolnożyjących, w tym również zabitych w wypadkach komunikacyjnych oraz wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę u wszystkich zwierząt wrażliwych na chorobę.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art.56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie  zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terenie Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje o szczepienie przeciwko wściekliźnie również kotów.