Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, Masłowice 4.
 
Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek / ekogroszek, orzech) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.
 
Paliwa stałe (groszek / ekogroszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r.
Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Masłowice – w sekretariacie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W przypadku dołączania wniosku jako załącznik do pisma ogólnego na ePUAP plik załącznika także opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

prac socjalny

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

- Jan Paweł II

Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym.
Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
Życzę, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy a nagrodą za Wasz trud i wysiłek był szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie. Życzę zdrowia, siły, wytrwałości, poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także radości z codziennej pracy, oraz przekonania, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski

flaga

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość, biel - serce czyste.
Piękne są nasze barwy ojczyste...”

Czesław Janczarski

Gmina Masłowice wzięła udział w akcji ,,Pod biało – czerwoną’’, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało – czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców pod wnioskiem. W całej Polsce w akcji wzięło udział ponad 400 000 osób.

Na górze logotyp Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poniżej napis: Zaproszenie. W tle biało-czerwona flaga. Poniżej tekst: Wójt Gminy Masłowice oraz Przewodniczący Rady Gminy Masłowice mają zaszczyt zaprosić na uroczyste wciągnięcie flagi na maszt, zakupiony w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, która odbędzie się 10 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 12:30 przed budynkiem Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 4