W związku z otrzymanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku w sprawie trudnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju oraz wystąpieniem kolejnych ognisk na terenie województwa łódzkiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwracamy się z prośbą o zgłaszanie skupisk podłych ptaków dzikich oraz zabezpieczeniu miejsc ich znalezienia.

Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać od dnia 27 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, Masłowice 4, na zakup paliwa stałego po 01 stycznia 2023 roku.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek/ekogroszek, orzech, kostka) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 3 tony w terminie po 01.01.2023 r. jeżeli mieszkaniec, który w 1. okresie złożył wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 500 kg), będzie mógł ująć w przyszłym wniosku niewykorzystane kg (czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o niewykorzystane kg). Jednak w żadnym wypadku ilość wnioskowanego węgla nie będzie mogła sumarycznie przekroczyć 3 000 kg.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Masłowice – w sekretariacie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Do pobrania:

Wniosek (format PDF)

Wniosek (format ODT)

Wniosek (format DOC)

Drodzy Mieszkańcy Gminy Masłowice Z okazji nadchodzących  Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2023  składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech święta będą czasem spędzonym w gronie najbliższych,  bez pośpiechu, trosk i zmartwień,  wypełnione radością, ciepłem i optymizmem. Niech Nowy Rok przyniesie  odrobinę szczęścia i dużo zdrowia, które sprawią,  że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem,  a pomysły zostaną zrealizowane. życzą Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy Masłowice, Przewodniczący wraz z radnymi Rady Gminy Masłowice

„Jedzie święty Mikołaj 
Białą brodą świeci 
Worek z prezentami 
Ma dla grzecznych dzieci”

Dzień pełen niespodzianek. To w części zasługa patrona – Świętego Mikołaja, ale także potwierdzenie tego, że dobro powraca. Dzieci z Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych i Kraszewic odwiedził Mikołaj wręczając paczki sfinansowane przez Gminę Masłowice w ilości 439 sztuk. W Świętego Mikołaja wcielił się Pan Mariusz Sarna Przewodniczący Rady Gminy Masłowice.

Wzbudził przy tym dużo pozytywnych emocji i wywołał uśmiech na twarzy nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Był to dzień pełen niespodzianek, a na twarzach dzieci i dorosłych malował się szeroki uśmiech.

  • 01
  • 02
  • 03