W 2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w stosunku do 2021 r.).

Od 2022 r. zwiększa się limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych (110 l w miejsce 100 l) oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła (40 l w miejsce 30 l). Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2227).

1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład”, obejmująca nowelizację szeregu ustaw podatkowych.

Wprowadzone zmiany są bardzo daleko idące i dotyczą wszystkich podatników, w tym właścicieli firm i spółek.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi.

Link do artykułu na BIP.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku przekazuje w załączeniu Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA1), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), które zostało opublikowane w dniu 27 grudnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Określa ono nakazy i zakazy związane z utrzymywaniem drobiu.

Link do rozporządzenia na stronach Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje, iż dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Masłowicach w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 1 stycznia 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 107/2021 Wójta Gminy Masłowice z dnia 17 grudnia 2021 r.

Do 28 stycznia 2022 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD). Pierwotnie ten nabór miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r.