W związku z zawiadomieniem Powiatowego Inspektora Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim o wystąpieniu ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gminy Łęki Szlacheckie informujemy, że na podstawie art. 46 ust.3 pkt. 1, pkt. 3lit. B, pkt. 4, pkt. 5a, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz..U. z 2020 r. poz. 1421 i z 2022 poz.1570), w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie pasiecznym w miejscowości Ręczno, gmina Ręczno, powiat piotrkowski, w województwie łódzkim ogniska zgnilca amerykańskiego – choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania zostało wydane Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów na tym obszarze.

Według w/w Rozporządzenia  teren gminy Masłowice, miejscowości Ochotnik i Kalinki zostały określone jako obszar zapowietrzony, na którym nakazuje się:
1) posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
2) wykonanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 
oraz zakazuje się:
1) organizowania targów lub wystaw pszczół;
2) przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.
 

We wtorek (06.09.2022) w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Przedborzu, smutki odłożono na bok. Wszyscy świętowali 100 lat życia Pani Marianny Nowickiej, mieszkanki gminy Masłowice. Pani Marianna urodziła się 2 września 1922 roku. Pochodzi z miejscowości Tworowice w gminie Masłowice, gdzie się urodziła. Pani Marianna, zanim trafiła do ZOL, mieszkała w Tworowicach. Na uroczystość setnych urodzin z gratulacjami pospieszyli przedstawiciele Gminy Masłowice: Pan Bogusław Gontkowski - Wójt Gminy Masłowice, Pani Edyta Majchrowska - Sekretarz Gminy, Pani Krystyna Drzewowska - Kierownik GOPS w Masłowicach, życząc Jubilatce wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności. Na urodzinach pani Marianny Nowickiej zjawili się niemal wszyscy pensjonariusze, cała kadra medyczna, Proboszcz Parafii Rzejowice Ks. Tomasz Kordela oraz rodzina Jubilatki. Nie zabrakło życzeń 200 lat, szampana i tortu. Wójt Gminy Masłowice, wręczył Solenizantce list gratulacyjny i bukiet 100 róż. Wszyscy życzyli jubilatce pogody ducha i samych szczęśliwych chwil.
 

W niedzielę 4 września 2022 roku w Korytnie odbyły się gminne dożynki Gminy Masłowice. Uroczystości rozpoczęła msza św w kaplicy, podczas której zostały poświęcone wieńce i dary.