Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłowice

Jesteście wspaniali

Z całego serca dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy sporą ilość kosmetyków, chemii, koców, żywności, odzieży. Część darów zebranych w OSP w Granicach jest do dyspozycji kobiet i dzieci z Ukrainy, które uciekając przed konfliktem zbrojnym i znalazły schronienie na terenie naszej gminy. Reszta darów została w dniu 21 marca 2022 r. w ilości 21 palet przekazana do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Składnicy w Niemcach k. Lublina a następnie zostanie przekazana na Ukrainę. 

O organizowaniu kolejnych zbiórek darów rzeczowych poinformujemy, jak tylko taka pomoc będzie wskazana.

Jeszcze raz serdeczne dzięki za Wasze wrażliwe serca

Z wyrazami szacunku

Bogusław Gontkowski
Wójt Gminy Masłowice

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ulotka 1

ulotka 2

Project Support Facility (PSF) ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030.

soltysi

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa przypadającego w dniu 11 marca wszystkim Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Masłowice 

pragnę złożyć serdeczne podziękowania
i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękuję, za dobrą współpracę, Państwa zaangażowanie i liczne inicjatywy,
które przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców.

Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia,
a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

 

Z wyrazami uznania

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski